התמחויות

מי רשאי לפסול רישיון נהיגה?

בישראל קיימים שלושה גופים בעלי סמכות לפסול רישיון. הגוף הראשון הינו בית המשפט- גוף זה רשאי לפסול רישיון במסגרת פסק דין בגין עבירות שונות או עבירות תנועה. בפקודת התעבורה ישנו פירוט של עבירות התעבורה הקיימות ולצידן מופיעים עונשי פסילה מינימאליים.

גורם שני אשר מחזיק בסמכות לפסול רישיון נהיגה הוא קצין המשטרה. אשר מוסמך לפסול רשיון נהיגה בפסילה מנהלית. החלטה על פסילה מנהלית צריך שתעשה לאחר שניתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו כנגד הפסילה המנהלית.

גורם שלישי אשר רשאי לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג הינו משרד הרישוי. הן בשל צבירת נקודות, בהתאם לשיטת הנקודות החדשה. והן לאחר בדיקה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ( מרב"ד).

מה קורה לאחר פסילת הרישיון?

במרבית המקרים נכנסת פסילת רישיון הנהיגה לתוקף באופן מיידי ומאותו הרגע אסור לנהג לנהוג ברכב. תקופת הפסילה מתחילה ממועד הפקדת הרישיון במזכירות של בית המשפט. לאחר הפקדת הרישיון מקבל הנאשם אישור ורק בתום הפסילה הוא יקבלו בחזרה. במידה והנהג לא הפקיד את הרישיון עלול הדבר להגיע לידי החרמת רכב, הטלת קנסות, הארכת משך תקופת הפסילה ואפילו מאסר !

התמחויות נוספות

.צור קשר