מאמרים


עושים סוף ללכלוך! בפעם הבאה שאתם זורקים חתיכת נייר או פסולת כל שהיא לרחוב,
גם אם לא שמתם לב, תשקלו שוב, ייתכן שתצטרכו לשלם הרבה עבור כך.
כך ארע, כאשר נהג רכב השליך מתוך רכבו, סיגריה וכוס קולה, לרשות הרבים.

 הנהג התנהג בגסות ובאלימות כלפי נאמן הניקיון, שהיה עד למקרה. בבית המשפט השלום בירושלים,

נמצא הנהג אשם ונפסק לחובתו קנס בגובה של 1,000 ₪.

מקרה אחר אירע כאשר נהג משאית השליך פסולת (עפר, אשפה וניילונים) מרכבו לרשות הרבים.
שוטר שהיה עד לביצוע העבירה, מסרלמבצע הודעת תשלום קנס בסך 750 ₪.
הנהג ביקש להישפט אולם לא להגיע למשפט ונענש בקנס בסך של 3,000 ₪ או מאסר של 70ימים תחתיו.

חוק שמירת הניקיון – התש"ס 2000

חוק שמירת הניקיון מטיל איסור על השלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים, וכן מרשות הרבים לרשות היחיד.

רשות הרבים הינו כל מקום שהציבור שאיל השתמש בו או לעבור בו.

פסולת או לכלוך מוגדרים בחוק, בצורה רחבה כך שכל פעולה של אדם, העלולה לגרום לאי נקיון או אי סדר,
הינה עבירה על החוק.

החוק מטיל אחריות לא רק על המלכלך, אלא גם על מי שהזמין או הורה על כך למשל מעסיק או חברה בע"מ) ובנוסף,
במידה והוכח כי פסולת הושלכה מתוך רכב, רואים, את הנהג ואת בעל הרכב, כאילו הוא השליך את הפסולת.
החוק אף מטיל אחריות על משגיח על קטין מתחת לגיל 13, הנמצא עימו ברכב, שלא לזרוק פסולת לרשות הרבים.

נאמני ניקיון ומפקחים

המפקחים ונאמני ניקיון, המתמנים מקרב גורמים ממלכתיים או מקרב הציבור, הינם אחראים לביצוע החוק.
תפקידם לדווח על עבירות של השלכת פסולת ולכלוך אשר בוצעו לנגד עיניהם.
לצורך מילוי תפקידם ניתנו להם סמכויות נרחבות, כשל שוטרים לרבות סמכויות של חקירה ומעצר.
העונשים על פי החוק

חוק שמירת הניקיון, מטיל עונשים כבדים על המשליך פסולת או לכלוך ברשות הרבים.

מדובר בעבירות פליליות, לפיהן המדינה היא המאשימה והעונשים הניתנים לעבריין הינם קנסות ואף מאסר,
בהתאם לחומרת העבירה.

השלכת הפסולת המכילה חומר מסוכן או בנסיבות מחמירות, שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם זיהום ממשי לסביבה, דינה מאסר שנתיים או כפל קנס.

בנוסף, במידה והוכח כי הושלכה פסולת מרכב, רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לשלול את רשיון הנהיגהשל הנאשם, למשך של עד שנה ואף את רשיון הרכב שממנו הושלכה הפסולת, לתקופה של עד 6 חודשים וזאת בין אם אותו אדםהוא המורשע ובין אם לא.

באפריל 2000 נכנס לתוקף צו סדר הדין הפלילי (ברירות משפט – שמירת הניקיון), התש"ס – 2000 ,
הקובע כי חוק שמירת הניקיון ייאכף באמצעות מנגנון של ברירת קנס, כלומר על מקבל הדו"ח לשלם את הקנס אלא אם ביקש להישפט בגינו.

בצו זה הוגדל מספר העבירות המתאימות להיקבע כעבירות קנס אשר סווגו על פי חומרתן ונקבעו קנסות מעודכנים,
בהתחשב במבצע העבירה, במקום בו בוצעה העבירה, חומרה יתרה ניתנה למקרים של עבירות חוזרות ונשנות.

ההכנסות מכספי הקנסות מיועדות ל"קרן לשמירת הניקיון", שהוקמה במטרה לפעול לשיפור רמת הניקיון בישראל, בין היתר על ידי מימון פעולות חינוך והסברה.

צו ניקוי

ואם לא די בעונשים שלעיל, בהתאם לחוק הניקיון, השר לאיכות הסביבה או ראש רשות מקומית או מי מטעמם,
רשאי לצוות על המלכלך לנקות את הלכלוך ולדרוש ממנו להחזיר את המצב לקדמותו.

במידה והמלכלך לא קיים את הוראות הצו, רשאים הגורמים הרלוונטיים, לבצע אתה נדרש לפיה צו ולחייב את המלכלך בתשלום כפל ההוצאות.

התיישנות

התיישנות על הגשת כתב אישום, המצאת הודעת קנס, בהתאם לחוק זה הינו שנתיים. כך שמי שביצע עבירה וכלל לא היה מודע לעובדה כי נאמן ניקיון היה עד באותה העת, לביצוע העבירה וצילם את המעשה, עלול למצוא כעבור שנה וחצי הודעה לתשלום קנס או כי הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט.

קובלנה

בנוסף, החוק מאפשר לכל אדם או גוף אשר נגרם לו נזק או עלול היה לגרום לנזק, להגיש קובלנה פלילית, נגד העבריין בהתאם לתנאים הקובעים בחוק.

לאור האמור לעיל ההמלצה היא להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום לפני תחילת ההליכים
ואפילו בטרם הגשת הבקשה להישפט על מנת לבחון את הסיכוי אל מול הסיכון הצפוי ואף לצמצם את הקנס .
– המאמר מהווה מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. הכותב אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים.

– הכותב הינו עורך דין, העוסק בתחום הפלילי ומייצג בבתי המשפט בכל הערכאות בתחום.

התמחויות נוספות

.צור קשר