התמחויות

על מי חל המשפט המנהלי?

המשפט המנהלי חל על כל הגופים שכלולים ברשות המבצעת, ביניהם ניתן למצוא את המדינה עצמה, את משרדי הממשלה, את פקידי הציבור, הצבא, מערכת החינוך, מערכת הביטחון, מערכת הסעד, המשטרה, הרשויות המקומיות, התאגידים, ועדות החקירה, בתי הדין המנהליים, הרשות השופטת, הרשות המחוקקת, נשיא המדינה, מבקר המדינה וכו'. כמו כן, חל המשפט המנהלי על גופים אשר ממלאים תפקיד ציבורי או תפקיד הכולל קשר עם רשות ציבורית- כל הגופים הללו כפופים למשפט המנהלי וצריכים לציית לכלליו. הכללים מסדירים את היחסים של המנהל הציבורי.

באילו נושאים עוסק המשפט המנהלי?

המשפט המנהלי עוסק בסוגיות שונות, ביניהן- הסמכות של הרשות המנהלית לפעולה, יחסי הרשות עם הפרט ועם הציבור ואופן הפעלת שיקול דעתה של הרשות. המשפט המנהלי מביע עקרונות דמוקרטיים יחד עם כללים פורמאליים. העיקרון שעומד בבסיס המשפט המנהלי הוא עקרון החוקיות. משמעותו היא שיש לרשות הסמכות לפעול לפי החוק וכי מה שלא מותר לה- אסור לה.

מטרתו של עקרון החוקיות היא להגן על זכויותיו של האדם ולשמור על חירות הפרט ושלטון החוק. באמצעות המשפט המנהלי ניתן להגביל את הכוח של השלטון והמנהל הציבורי.

התמחויות נוספות

.צור קשר